НПУ імені М.П. Драгоманова. Електронні видання


Ласкаво просимо на сайт "НПУ імені М.П. Драгоманова. Електронні видання"!

НОВА ПАРАДИГМА

Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та філософському висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі соціальної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії та культорології.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Студентське електронне видання. Інститут інформатики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міждисциплінарні дослідження складних систем

«Мiждисципрлiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, по- вiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал має стати частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть для науковцiв з рiзних  галузей  презентувати новi iдеї, гiпотези, пiонерськi дослiдження. Особливо запрошуються до публiкацiї автори наукових статтей та (але не тiльки) наукових оглядiв, проте статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiї про науковi подiї, дискусiйнi повiдомлення  також  вiтаються.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація