НПУ імені М.П. Драгоманова. Електронні видання


Ласкаво просимо на сайт "НПУ імені М.П. Драгоманова. Електронні видання"!

Логотип заголовку сторінки

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання

 Фахове видання з педагогічних наук.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Студентське електронне видання. Факультет інформатики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ. УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. ОСВІТА: Студентський збірник наукових праць

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міждисциплінарні дослідження складних систем

«Мiждисципрлiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, по- вiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал має стати частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть для науковцiв з рiзних  галузей  презентувати новi iдеї, гiпотези, пiонерськi дослiдження. Особливо запрошуються до публiкацiї автори наукових статтей та (але не тiльки) наукових оглядiв, проте статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiї про науковi подiї, дискусiйнi повiдомлення  також  вiтаються.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

1 - 4 з 4 результатів